Used Forklifts

   +66(0)2-1598222, +66(0)2-9751100
中古フォークリフト専門会社 PLIC U-FORK までご連絡下さい。
高久保 087-814-6757

SHINKO FORKLIFT COUNTER 8FB20PX-V300S, BATTERY, 2 Ton

SHINKO Model: 8FB20PX-V300S #C015

Specifications

BrandSHINKO Model8FB20PX-V300S
PowerBATTERY TypeFORKLIFT COUNTER
Capacity2 Ton Lift3 M.
AttachmentSide Shift
 

รถปี 2006

ราคาเฉพาะตัวรถ ยังไม่รวมแบ๊ตเตอร์รี่

ก่อนส่ง ทำสี+เช้คอะไหล่พร้อมซ่อม+เปลี่ยนถ่ายน้ำมันทั้งคัน ส่งรถแบบพร้อมใช้

ถ้าต้องการซื้อตามสภาพ ราคาจะถูกลง

** ราคาไม่รวมขนส่ง (คำนวณตามระยะทางจริง)

PLIC Corp., Ltd.

138 Moo5, Chiangrakyai, Samkhoke, Pathumthani 12160. Tel: +66 (0) 2159-8222 Fax: +66 (0) 2159-8224.